Dan: 5. ožujka 2024.

Otvorene su prijave za FVLA 2024!

HASS-ova akademija prati nit vodilju svjetske sveučilišne sportske asocijacije FISU Students Ambassadors te Volunteer Leadership Academy (FVLA), na kojem predstavnici HASS-a i Hrvatske svake godine sudjeluju od njegova začetka 2017. godine. Ivana Aničić, Anja Gelo, Zrinka Tabain, Ema Đurić, Zrinka Vuković, Helena Herc i Ivana Prkić